M.T.

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
M.T.:
a) (mail transfer) – przekaz pocztowy
b) (mechanical transport) – transport mechaniczny
c) (motor transport) – transport samochodowy
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich