M.I.D.

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
M.I.D. (middling) – średnia jakość
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich