M.I.C.

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
M.I.C. (Marine Insurance Certificate) – certyfikat ubezpieczenia morskiego
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich