M.E.C.

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
M.E.C. (member of the ececutive council) – członek zarządu
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich