LIBOR

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
LIBOR (London InterBank Offered Rate) – międzybankowa średnia stopa oprocentowania krótkoterminowych kredytów w euro oferowanych sobie wzajemnie przez 4 londyńskie banki: Bankers Trust, Bank of Tokio, Barclays i National Westminster
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich