LH, L./H.

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
LH, L./H. (Letter of Hypothecation) – (bankowy) list zastawny
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich