LGD

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
LGD (Loss Given Default):
a) proporcja ekspozycji kredytowej, która zostanie utracona w przypadku wystąpienia niewypłacalności klientów banku;
b) opisanie wielkości oczekiwanej straty banku za pomocą ustalonych parametrów kosztowych; na wielkość LGD mają wpływ: strata kapitału, koszty odsetek, koszty windykacji
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich