L.S.

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
L.S. (line shipping) – żegluga liniowa
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich