L/A

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
L/A (Letter of Authority) – pełnomocnictwo pisemne
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich