K.P

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
K.P (Key Point)) – punkt „kluczowy”
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich