Jl, Jnl

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
Jl, Jnl (journal) – przegląd, dziennik (czasopismo)
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich