JAE

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
JAE („Journal of Accounting and Economics”) – „Przegląd/Dziennik Rachunkowości i Ekonomii”
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich