J.D.

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
J.D. (Jurum Doctor, Juris Doctor) – doktor praw
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich