J.C.D.

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
J.C.D. (Juris Civilis Doctor) – doktor prawa cywilnego
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich