IDB

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
IDB (Inter-American Development Bank) – Międzyamerykański Bank Rozwoju, utworzony 1959, z siedzibą w Waszyngtonie; główny cel działania – pomoc krajom Ameryki Łacińskiej w rozwoju gospodarczym
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich