ICC

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
ICC (International Chamber of Commerce) – Międzynarodowa Izba Handlowa utworzona 1920, z siedzibą w Paryżu; zrzesza izby handlowe różnych krajów w celu opracowania jednolitej wykładni formuły handlowej, prowadzenia arbitrażu; Polska Izba Handlu Zagranicznego, nie będąc członkiem ICC, korzysta jednak z okresowych Konsultacji z organami doradczymi ICC
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich