ICC w.a.

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
ICC w.a. (Institute Cargo Clauses with average) – Instytutowe Klauzule Ładunkowe włączające awarie
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich