ICAEW

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
ICAEW (Institute of Chartered Accountants in England and Wales) – Instytut Biegłych Rewidentów (Licencjonowanych Księgowych) w Anglii i Walii, utworzony 1980, z siedzibą w Londynie; 124 tys. członków ze 142 krajów
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich