ICAAP

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process) – etapy procesu szacowania wewnętrznej adekwatności kapitałowej (określenie dotyczy banków – w ramach tzw. Filaru 2 Nowej Umowy Kapitałowej (NCA) – Bazylea II)
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich