IAAA

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
IAAA (Inter-American Accounting Association) – Amerykańskie Stowarzyszenie Rachunkowości
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich