IAA

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
IAA (Internal Assessment Approach) – metoda oparta na ocenie (wycenie) wewnętrznej
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich