I.C.J.

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
I.C.J. (International Court of Justice) – Międzynarodowy Tybunał Sprawiedliwości, główny organ sądowniczy ONZ (UN), utworzony 1945, z siedzibą w Hadze
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich