I.B.

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
I.B. (invoice book) – księga faktur
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich