GRY

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
GRY (Gross Redemption Yield) – oczekiwana stopa zwrotu z obligacji, jeśli jest utrzymywana do dnia wykupu
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich