G.S.

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
G.S.:
a) (General Secretary) – sekretarz generalny
b) (Gold Standard) – system waluty złotej
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich