G.A.

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
G.A.:
a) (General Agent) – wyłączny przedstawiciel, przedstawiciel generalny, agent generalny
b) (General Assembly) – Zgromadzenie Ogólne, walne zebranie
c) (general average) – awaria wspólna
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich