FIBV

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
FIBV (International Federation of Stocks Exchanges) – Międzynarodowa Federacja Giełd Papierów Wartościowych
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich