FESE

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
FESE Federation of European Stock Exchanges) – Federacja Europejskich Giełd Papierów Wartościowych
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich