FAO

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) – Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa, wyspecjalizowana organizacja ONZ (UN), utworzona 1945, siedziba w Rzymie; zrzesza 180 państw, w tym Polskę (od 1945, z przerwą 1950–57)
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich