F

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
F:
a) (flat) – mieszkanie
b) (folio) – folio, numer strony (np. dokumentu); stronica dokumentu, zawierająca 72 lub 90 wyrazów
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich