F.A.

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
F.A. (free alongside) – franco wzdłuż burty
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich