Euratom, EURATOM

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
Euratom, EURATOM (European Atomic Energy Community) – Europejska Wspólnota Energii Atomowej, organizacja integracyjna, jedna z 3 Wspólnot Europejskich, utworzona 1957 na mocy traktatów rzymskich (działa od 1958) przez Belgię, Francję, Holandię, Luksemburg, RFN i Włochy; prowadzi badania w celu pokojowego wykorzystania energii jądrowej i ustalania obowiązujących norm bezpieczeństwa
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich