EVA

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
EVA (Economic Value Added) – ekonomiczna wartość dodana, tzn. różnica między zyskiem operacyjnym z odliczonym podatkiem dochodowym od osób prawnych a wartością kosztu zaangażowanego do osiągnięcia tego zysku – kapitału
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich