ESC

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
ESC (European Social Charter) – Europejska Karta Socjalna, międzynarodowa konwencja Rady Europy, podpisana 1961, obowiązuje od 1965, uzupełniona 1988; chroni podstawowe prawa społeczne, ekonomiczne i kulturalne obywateli państw sygnatariuszy
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich