ECOFIN Council

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
ECOFIN Council (Economic and Financial Affairs Council) – Rada do Spraw Ekonomicznych i Finansowych
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich