ECB

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
ECB (European Central Bank) – Europejski Bank Centralny, najwyższa instytucja finanasowa Unii Europejskiej (EU), utworzona 1998 (działa od 1999), siedziba we Frankfurcie n. Menem; główne zadania: prowadzenie polityki pieniężnej Unii Europejskiej, polityki kursowej wobec państw trzecich, kontrola emisjii euro
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich