ECAI

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
ECAI (External Credit Assessment Institution) – zewnętrzna instytucja oceny wiarygodności kredytowej określana również jako agencja ratingowa (np. Moody’s S&P oraz Fitch Ratings)
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich