EBIC

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
EBIC (European Bank's International Company) – Międzynarodowe Towarzystwo ds. Banków Europejskich
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich