EAA

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
EAA (European Accountants Association) – Europejskie Stowarzyszenie/Zrzeszenie Księgowych
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich