DTL

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
DTL (Degree of Total Leverage) – stopień dźwigni całkowitej; wyraża zależność między procentową zmianą zysku netto na akcję (EPS), a procentową zmianą przychodów ze sprzedaży
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich