DG

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
DG (Director-General) – naczelny dyrektor
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich