DDB

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
DDB:
a) (deep discounted bond) – wysoko dyskontowana obligacja
b) (Double Declining) – metoda amortyzacji przyspieszonej („podwójnej”)
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich