DCFs

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
DCFs (Discounted Cash Flows) – zdyskontowane przepływy gotówkowe; zdyskontowane przyszłe strumienie pieniężne
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich