DCF

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
DCF (Discounted Cash Flow ):
a) dochodowa metoda wyceny, polegająca na dokonaniu wyceny podmiotu jako dzisiejszej wartości (PV) jej przyszłych strumieni pieniężnych (CF);
b) dyskonto oczekiwanych wpływów pieniężnych.
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich