D/d, D/D

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
D/d, D/D, (... days after delivery) – ... dni po dostarczeniu
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich