D & S

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
D & S (demand and supply) – popyt i podaż
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich