D/R

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
D/R (deposit receipt) – kwit składowy
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich