D.P.B.

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
D.P.B. (Deposit Pass Bank) – książeczka wkładów oszczędnościowych
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich