D.O.

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
D.O. (direct order) – bezpośrednie zlecenie/zamówienie
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich