D.G.

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
D.G. (Directorate-General) – naczelna dyrekcja
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich